Referenser

Segertoft & Partner

Ombyggnad och inredningsprojekt av redovisningsbyrån Segertoft & partner på gamla regementet I17 i Uddevalla. Ett utmanande projekt där den gamla militärbyggnadens struktur, konstruktion och detaljer bibehölls och framhävdes i en ny, modern kontorsmiljö. Inredningskonceptet, d.v.s. färgsättning, materialval och möbelval är noggrant framtaget för att stärka Segertoft & partners varumärke och skapa en igenkänning från hemsida och grafisk profil, ända ner i fysisk miljö.