Om Formelle

Paula Stalfors

“Drivkraften ligger i att skapa unika, personliga och formstarka miljöer i nära dialog med kunden”

paula-stalfors

Om

Formelle Arkitektur AB är ett arkitektkontor med inriktning på arkitektur- och inredningsprojekt i såväl privat som offentlig miljö. Kontoret jobbar med en bred skala av projekt, från privata villor till offentliga byggnader, samt inredning och formgivning. Gemensamt för projekten är att de genom ett idéstarkt och välarbetat koncept bidrar till att stärka ett varumärke, en organisation eller ett personligt hem.

Drivkraften ligger i att skapa unika, personliga och formstarka miljöer i nära dialog med kunden. Den kreativa processen börjar med att tillsammans med kunden definiera mål och förutsättningar för att fokuserat nå bästa resultat. Processen delas in i olika faser beroende på omfattningen av projektet. Första fasen är en kreativ bearbetning av förutsättningar och önskemål som sammanställs i en presentation av idéer där vi i dialog utvärderar och förfinar målet. Sista delen av denna processen är färdigställandet av målet i form av tex ett bygglov, skisser, en presentation eller koncept . Härifrån går processen in i en ny fas; en projektering och realisering av idéerna och visionerna.