Referenser

Kronan i Trollhättan

Formgivning av betongväggar utvändigt och invändigt. Inredning av skola, kulturhus och bibliotek samt skyltformgivning exteriört och interiört.