Referenser

Basutställning Vitlycke museum

Vinnande förslag i en tävling om formgivning av ny basutställning på Vitlycke museum i Tanum.  Den nya basutställningen skildrar en tidsresa genom bronsåldern dels genom fakta och vetenskap, men även genom en fiktiv berättelse om Akaz och hans ättlingar. Denna berättelse återges parallellt genom utställningen och skapar en helhetsupplevelse för besökaren. Fokus låg på att integrera alla åldrar i utställningen, därav alla olika sätt att ta till sig informationen;  i tittskåp, faktarutor, musik och ljud, känna-och-kläm boxar.

Formgivningen utfördes i ett samarbete mellan Formelle Arkitektur AB, Carro & Co samt Partho D&C. Utställningen invigdes i juni 2013

“Det var roligt att se den nya utställningen på Vitlycke. Den uttryckte både uppfinningsrikedom och respekt för platsen och de många olika slag av besökare som man kan tänka sig att den ska ta emot. Mkt barn-vänligt och varmt. Men absolut inte “infantilt”. Väldigt fint tyckte vi.” Johan Öberg från Kulturarvsakademin och Göteborgs universitet, de konstnärliga fakulteterna.

Vitlycke museum fyller ut den faktiska kunskapen med fiktion för att förmedla en känsla, en berättelse, något att förhålla sig till…Berättelsen föder, hos mig, en känsla av närhet, skapar en chans till identifikation som får skogarna, grisarna och getterna att dofta och låta och människorna att komma intill.” Marita Adamsson, Bohusläningen